پارسی
ٍٍEnglish
العربی
 
آخرین رخدادها

            آرشیو اخبار
 
 
 
 
٨  اردیبهشت , :

 1- برنامه خانواده شبکه یک

 2- شبکه پیام رادیو ( بخش پزشکی )و...

 

  ادامه...


 
 
٥  خرداد , :

1- کفشهای طبی درسایزها و رنگهای ...

2- رزومه

3- فروش سیلیکونهای RTV و HTV

  ادامه...


 
 
٢٢  دی , :

1-لباس سوختگی جهت افرادی که دچار سوختگی در قسمتهای مختلف بدن ...

2-از چه مسیری به کلینیک مرکز آمپوتاسیون ایران مراجعه می کنید؟

  ادامه...


 
 
٢٢  دی , :

1-پروتزهاي دست بسيارپيشرفته( بيونيكس)و...

2-پروتزهاي انگشت الكترونيكي جديد(پروديجيت )و...

 

  ادامه...


 
 
٢٢  دی , :

1-پروتزهای زیبایی ساخته شده درمرکز آمپوتاسیون ایران

در سطح جهانی بی نظیربوده

وپوست طبیعی بافت

سالم بیمار روی پروتزکاملا

شبیه سازی میگردد ...

2-شکم بارداری سیلیکونی

شکم بارداری جهت رحم های اجاره ای +عکس ...

3-پروتزسینه و نحوه نگهداری از آن

 

  ادامه...