پارسی
ٍٍEnglish
العربی
 
درباره ما

 يك موسسسه وكلينيك ارتوپدي فني هستيم كه انواع ارتز وپروتز وپروتزهاي زيبايي را براي افراد نيازمند ميسازيم.

نشاني ما: تهران_خیابان سهروردی شمالی خيابان خرمشهر روبروی خيابان نیلوفرپلاک۱۸۴طبقه اول 

           

__۰۲۱۸۸۷۶۲۵۲۵   ۰۲۱۸۸۷۶۳۰۱۷                 ۰۹۳۶۳۶۴۴۴۷۶پیغام در اپلیکیشن سروش ،وآتس آپ