پارسی
ٍٍEnglish
العربی
 
آخرین رخدادها

            آرشیو اخبار
 
 
 
 
٣  اردیبهشت , :

1- ویلچر مناسب خود را انتخاب...  

2- و ر ز ش   د ر ما نی

در این قسمت ورزش هایی را برای درمان بیماری هایی چون آرتروز زانو ومفاصل ، خار پاشنه و دردهای مربوط به ستون فقرات و بیماری های دیگر را آورده ام امیدوارم مورداستفاده قرار گیرد...

  ادامه...