پارسی
ٍٍEnglish
العربی
 
کفی و کفشهای طبی
٥  خرداد , :

با توجه به نوع بیماری در پا یا کف پا ، زانو و اندام تحتانی پس از معاینه کفش یا کفی طبی مناسب جهت درمان گرفته و استفاده نمائید.www.amputee.loxblog.com

09363644476فقط واتس آپ پیغام بدید

۰۲۱۸۸۷۶۳۰۱۷

1-عضو انجمن جهانی ارتز و پروتزISPO

2-عضو انجمن علمی ارتز و پروتز ایران

3-عضو انجمن ازتوپدی فنی ایران

4-عضو هیئت امناء شهرک صنعتی

5-عضو هیئت موسس جمعیت پویندگان

6-عضوفعال استاندارد سازی پزشکی دانشگاه – تکنیکال ارتوپد

7-مصاحبه با شبکه اول سیما برنامه خانواده – ارتز و پروتز

8-مصاحبه با شبکه خبر سیما – ارتز و پروتز

9-مصاحبه با شبکه ماهواره ای السلام عراق جهت معاینه و پذیرش بیماران در بغداد و اربیل

10-مصاحبه با شبکه سوم سیما درباره پروتزهای بیونیکس

11-مصاحبه با خبرگذاری جمهوری اسلامی

12-مصاحبه و چاپ مقاله در روزنامه جوان – تبلیغات  ماهواره

13-مصاحبه و چاپ مقاله دردوهفته نامه عصر پزشکی

14-چاپ مقاله در روزنامه ایران در خصوص پروتزهای زیبایی

 15- عضو کمیته استاندارد بین المللی ارتوز و پروتز TC180 و کمیته کاشتنی های جراحی TCISO

 بازگشت