پارسی
ٍٍEnglish
العربی
 
9 8 7 6 5 4 3 2 1 q
پرسش از متخصص

پاسخ در سایت
ارسال به ایمیل
سایت های مرتبط
 


 
اخبار برگزیده

1-پروتزهای زیبایی ساخته شده درمرکز آمپوتاسیون ایران

در سطح جهانی بی نظیربوده

وپوست طبیعی بافت

سالم بیمار روی پروتزکاملا

شبیه سازی میگردد ...

2-شکم بارداری سیلیکونی

شکم بارداری جهت رحم های اجاره ای +عکس ...

3-پروتزسینه و نحوه نگهداری از آن

 

 

 1- برنامه خانواده شبکه یک

 2- شبکه پیام رادیو ( بخش پزشکی )و...

 

1-لباس سوختگی جهت افرادی که دچار سوختگی در قسمتهای مختلف بدن ...

2-از چه مسیری به کلینیک مرکز آمپوتاسیون ایران مراجعه می کنید؟

 

1- کفشهای طبی درسایزها و رنگهای ...

2- رزومه

3- فروش سیلیکونهای RTV و HTV

 

1-پروتزهاي دست بسيارپيشرفته( بيونيكس)و...

2-پروتزهاي انگشت الكترونيكي جديد(پروديجيت )و...

 

برخی از سوالات